Phát triển kỹ năng số
cần thiết cho
hôm nay và tương lai

Các khoá học trực tuyến do các chuyên gia công nghệ nhiều
kinh nghiệm thiết kế dành cho những nhà sáng chế tương lai.

Nền tảng học lập trình và công nghệ lý tưởng
cho mọi lứa tuổi

OhStem eLearning có nhiều khóa học được sắp xếp theo lộ trình bài bản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, giúp dễ dàng làm chủ công nghệ và phát triển các kỹ năng quan trọng của thời đại 4.0


Bắt đầu hành trình phá đảo tri thức
công nghệ đầy thú vị của bạn tại đây

Hãy chọn lộ trình học tập mà bạn muốn và bắt đầu ngay hôm nay.

Sáng tạo số
(Digital making)

Tìm hiểu về tư duy lập trình, khoa học máy tính và các công cụ để sáng tạo sản phẩm

Lập trình Robot
(Robotics)

Khám phá thế giới robot, lắp ráp và lập trình sáng tạo robot theo ý muốn

Công nghệ AI & IoT
(AIoT)

Tìm hiểu các công nghệ mới của thời đại 4.0

Lập trình game

Học cách lên ý tưởng, thiết kế và lập trình các trò chơi kinh điển

Lập trình nâng cao

Phát triển kỹ năng lập trình và hiện thực ứng dụng bằng các công cụ cao cấp


Phát triển kỹ năng số ngay từ hôm nay

Tìm hiểu kỹ hơn các khoá học trực tuyến của OhStem Education.